Nieruchomość zabudowana

Zdrojewo 100, gm. Nowe

 

Północna Polska, idealny dojazd z autostrady A1 (4,8 km od węzła "Warlubie")

 

Działka - 2600m2

Budynek - 137,84m2 + tarasy

 

395m2 powierzchni wybetonowanej od strony frontowej budynku (wzór kostki brukowej)

137,84m2 - suma powierzchni pomieszczeń wewnętrznych

51,32m2 - suma powierzchni tarasów

 

bezpośredni, utwardzony wjazd z obu kierunków DK91 (dawna Droga Krajowa nr 1)

dodatkowy, utwardzony wjazd z tyłu na posesję (od strony lokalnej drogi gminnej)

 

zdjęcia | rzut terenu | rzut budynku | zestawienie pomieszczeń | przeznaczenie budynku | lokalizacja | kontakt i cena | media i instalacje

NA SPRZEDAŻ

Zdjęcia

Rzut terenu

Rzut budynku

Zestawienie pomieszczeń

Przeznaczenie budynku

Budynek wraz zapleczem, tarasami, otaczającym go utwardzonym terenem oraz zielenią spełniał rolę budynku gastronomicznego, jednakże po niewielkiej adaptacji może być wykorzystany jako:

 

 • budynek mieszkalny,
 • punkt usługowy,
 • punkt handlowy,
 • hurtownię itp.

 

Oprócz możliwości bezpośredniego skrętu z obu stron Drogi Krajowej nr 91 (dawna DK 1), nieruchomość posiada dodatkowy dojazd, od tyłu posesji (od strony gruntowej drogi gminnej).

Lokalizacja

Kontakt i cena

 

 

telefon - 602 300 039

 

adres email - wenusia@gmail.com

 

cena - 149.000 PLN

Media i instalacje

 

1. Energia elektryczna

 

 • przyłącze napowietrzne, 3-fazowe,
 • zabezpieczenie główne zewnętrzne, zlokalizowane w skrzynce na ścianie zewnętrznej, przy schodach tarasu T2
 • licznik 3-fazowy w pomieszczeniu 04,
 • instalacja elektryczna wewnętrzna – miedziana całkowicie wymieniana przy adaptacji budynku do celów gastronomicznych,
 • rozdzielnia główna w pomieszczeniu 04 (obwody pomieszczeń od 01 do 07, oświetlenie zewn. oraz zasilanie podrozdzielni w pom. 09) – uwaga: część gniazd z pom. nr 01 jest zasilane z podrozdzielni w pom. 09,
 • podrozdzielnia w pomieszczeniu 09 (obwody pomieszczeń od 08 do 15 oraz cześć gniazd w pom. 01),
 • podrozdzielnia w pomieszczeniu 12 (obwody dodatkowe),

 

Uwaga końcowa:

Obiekt w ciągu ostatnich kilku lat był używany przez kilku dzierżawców, dlatego też powyższe informacje należy zweryfikować, ponieważ mogły zaistnieć jakieś niezgłoszone zmiany w instalacji elektrycznej.

 

2. Woda

 

• studnia głębinowa z ujęciem ok. 20m poniżej poziomu terenu (ozn. „SG” na rys. nr 1); z uwagi na to, że budynek był wykorzystywany do celów gastronomicznych, co wiązało się z dużym zapotrzebowaniem na wodę pitną wysokiej jakości, własna studnia była najlepszym rozwiązaniem; studnia sprawna,

 

• wodociąg gminny – dodatkowa opcja, dodatkowa możliwość podłączenia do wodociągu gminnego Gminy Nowe, przyłącze zlokalizowane na działce sąsiadującej od strony północnej, w pobliżu wjazdu z DK 91,

 

• instalacja wewnętrzna – miedziana, lutowana, całkowicie wymieniana przy adaptacji budynku do celów gastronomicznych,

 

• lokalizacja dodatkowych miejsc wpięcia do instalacji przy rozbudowie:

 • ściana zewnętrzna, północna; lokalizacja w skrzynce, wyprowadzenie zimnej i ciepłej wody rurami miedzianymi o średnicy wystarczającej w przypadku rozbudowy budynku od strony północnej; zakończone zaworami,
 • pomieszczenie 11 (na ścianie sąsiadującej z pom. 08) – wyprowadzenie zimnej i ciepłej wody na wysokości płytek; zaślepione; zamaskowane dwoma, małymi kwadratami płytek,

 

• sposób prowadzenia rur zimnej i ciepłej wody:

 • instalacja wewnętrzna wody użytkowej rozprowadzona od pomieszczenia 04, w którym znajduje się hydrofor,
 • poziom główny, izolowany otuliną z pianki, poprowadzono wewnątrz, po ścianach zewnętrznych budynku między ścianą a płytami gipsowo-kartonowymi w następujący sposób:
 • ściana południowa pomieszczeń 04, 05, 06, 07,
 • ściana zachodnia pomieszczenia 07,
 • ściana południowa pomieszczenia 03 (uwaga – na wysokości wyjścia zewnętrznego na taras T2 poziom schodzi pod posadzkę sali – zwrócić uwagę przy ew. wykonywaniu jakiś otworów w podłodze)
 • ściana południowa pomieszczeń 02, 01,
 • ściana zachodnia pomieszczenia 01,
 • ściana północna pomieszczenia 01,
 • zejście pod podłogę w pomieszczeniu 08 i przez środek pomieszczenia (pod podłogą) w kierunku ściany północnej pomieszczenia 08, gdzie wychodząc do szafki zewnętrznej jest zakończony zaworami
 • od poziomu głównego wykonano podejścia od urządzeń sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach (częściowo w podłodze – szczególnie w pom. 08)

 

• lokalizacja zewnętrznych zaworów do wpięcia węża ogrodowego:

 • południowa ściana budynku – na wysokości pomieszczenia 04,
 • północna ściana budynku – na wysokości pomieszczenia 08

 

3. Kanalizacja

 

• szambo dwukomorowe

 • zlokalizowane pod tarasem T2; odpowietrzenie szamba wyprowadzone rurą stalową ponad dach budynku, uwaga: rura ta jest jednocześnie elementem konstrukcyjnym stanowiącym podparcie zadaszenia nad tarasem T2,
 • dojazd do szamba – od tyłu budynku, tj. wjazd od drogi gminnej, drogą z płyt betonowych i drogą utwardzoną (patrz rys. 01)

 

• kanalizacja wewnętrzna – rury plastikowe PCV; całkowicie wymieniana przy adaptacji budynku do celów gastronomicznych,

 

• sposób prowadzenia rur kanalizacyjnych:

 • pierwszy poziom poprowadzony pod posadzką od pom. 05, przez 06, 07 do 03 i dalej po połączeniu z drugim poziomem do szamba w tarasie T2
 • drugi poziom poprowadzony pod posadzką od pom. 08, przez 01 i 02 do 03 i dalej po połączeniu z pierwszym poziomem do szamba w tarasie T2

 

• lokalizacja dodatkowych miejsc wpięcia do kanalizacji przy rozbudowie:

 • ściana zewnętrzna, północna; lokalizacja w skrzynce, wyprowadzenie kanalizy rurę PCV o średnicy wystarczającej w przypadku rozbudowy budynku od strony północnej; zakończone zaślepką PCV,
 • pomieszczenie 11 (na ścianie sąsiadującej z pom. 08) – wyprowadzenie kanalizy do ew. podłączenia umywalki (śr. 40mm) na wysokości płytek; zaślepione; zamaskowane małym kwadratem płytki

 

4. Wentylacja

 

• pomieszczenie 03 – wentylacja mech. nawiewno/wywiewna w suficie podwieszanym

 • nawiew mechaniczny z regulatorem prędkości obrotowej zlokalizowanym na ścianie północnej, przy wejściu do pom. 01; rozprowadzenie kanałami między stropem a sufitem podwieszanym, wyloty nawiewne montowane w suficie podwieszanym; czerpnia zewnętrzna, w dolnej części ściany północnej pom. 03 (bliżej pom. 08)
 • wywiew mechaniczny z regulatorem prędkości obrotowej zlokalizowanym również na ścianie północnej, przy wejściu do pom. 01; rozprowadzenie kanałami między stropem a sufitem podwieszanym, wloty wywiewne montowane w suficie podwieszanym; wylot zewnętrzny, w górnej części ściany północnej pom. 03 (bliżej pom. 08)

 

• pomieszczenia 04, 06, 07

 • nawiew przez szczeliny naturalne,
 • wywiew przez kratki w ścianie południowej pomieszczeń: w pom. 04 wentylator wywiewny włączany wyłącznikiem; w pom. 06 i 07 wentylatory wywiewne włączane automatycznie równocześnie ze światłem automatycznym, czasowym czujnikiem ruchu,

 

• pomieszczenia 01 i 02

 • nawiew przez szczeliny naturalne,
 • wywiew przez kratki w ścianie południowej pomieszczeń, dodatkowo w pom. 01 (ściana zachodnia) wentylator wywiewny, przemysłowy, którego wylot wyprowadzono po ścianie zachodniej ponad dach budynku,

 

• pomieszczenia 10 i 11

 • nawiew przez szczeliny naturalne,
 • wywiew przez kratki w sufitach pomieszczeń; wyloty wyprowadzono po ścianie zachodniej pomieszczenia 01 ponad dach budynku,

 

• pomieszczenia 13 i 14

 • nawiew pośredni z pomieszczenia 12 przez kratki nad poziomem podłogi,
 • wywiew przez kratki pod sufitami pomieszczeń; wyloty wyprowadzono po ścianie zachodniej pomieszczenia 01 ponad dach budynku,

 

• pomieszczenie 12

 • nawiew mechaniczny; czerpnia zewnętrzna, w dolnej części ściany zachodniej pom. 10 (przy drzwiach zewnętrznych); wylot nawiewny w pom. 12 w dolnej części ściany sąsiadującej z pom. 10; włącznik zlokalizowany w pom. 10, przy drzwiach między pom. 10 i pom. 12,
 • wywiew przez kratki w suficie pomieszczenia; wyloty wyprowadzono po ścianie zachodniej pomieszczenia 01 ponad dach budynku

 

5. Klimatyzacja

 

• pomieszczenie 08 – klimatyzator z funkcją grzania - 2,5kW, AirForce 9000BTU,

 • jednostka zlokalizowana na ścianie zachodniej pomieszczenia,
 • sterowanie pilotem,
 • agregat zamontowany na zewnątrz, na ścianie zachodniej pomieszczenia 08

 

• pomieszczenie 12 – klimatyzator z funkcją grzania - 2,5kW, AirForce 9000BTU,

 • jednostka zlokalizowana na ścianie południowej pomieszczenia,
 • sterowanie pilotem,
 • agregat zamontowany na zewnątrz, na ścianie zachodniej pomieszczenia 01

 

6. Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa

 

• piec gazowy dwufunkcyjny firmy Junkers (c.o. i c.w.u.);

 • piec gazowy dwufunkcyjny do pracy w układzie zamkniętym z wbudowanym naczyniem wzbiorczym; piec jest wyposażony w dysze do gazu płynnego – wymaga przeglądu i konserwacji, od nowości był używany tylko kilka miesięcy,
 • piec był używany tylko przez okres kilku miesięcy, był zasilany gazem płynnym ze zbiornika, który był zlokalizowany fundamencie, na zewnątrz budynku, na trawniku w tylnej części, po północnej stronie (między pomieszczeniem 08 a płotem sąsiadów),
 • z uwagi na sposób eksploatacji budynku, jego dobre docieplenie i niskie zapotrzebowanie na energię cieplną oraz z drugiej strony rosnące ceny gazu płynnego i rosnący koszt dzierżawy zbiornika, ten sposób ogrzewania i produkcji c.w.u. stał się szybko nieopłacalny,
 • w związku z powyższym zaprzestano użytkowania tego pieca i ogrzewanie w razie potrzeby było realizowane za pomocą grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu 03, pomieszczenie 01 pełniące funkcję kuchni I utrzymywało wystarczającą temperaturę dzięki swojej funkcji (kuchnie gazowe), pomieszczenie 11 ogrzewane za pomocą grzejnika małej mocy, natomiast pomieszczenia 08 (kuchnia II ) oraz pomieszczenie 12 (magazyn warzyw) wymagały częściej chłodzenia niż grzania, dlatego zostały tam zainstalowane klimatyzatory z dodatkową funkcją grzania); natomiast podgrzewanie c.w.u. zrealizowano za pomocą podgrzewacza elektrycznego zainstalowanego pod oknem w pomieszczeniu 01 i po drobnych przeróbkach wpięciu go w istniejącą instalację c.w.u..

 

• rozdzielacz - rozdzielacz mosiężny, zawory i cały dodatkowy osprzęt znajduje się pod piecem c.o., w skrzynce metalowej, w pomieszczeniu 03,

 

• instalacja wewnętrzna c.o. – rury dwuwarstowe PEX,

 • instalacja wykonana z rur dwuwarstwowych (wewnętrzna rura z polietylenu sieciowanego / warstwa aluminium / zewnętrzna rura z polietylenu),
 • od rozdzielacza poprowadzono niezależnie podłączenie każdego grzejnika (zasilanie/powrót),
 • rury izolowane termicznie ułożone pod posadzką; sposób prowadzenia – w linii prostej od rozdzielacza do poszczególnych grzejników,

 

Uwaga końcowa:

Obiekt w ciągu ostatnich kilku lat był używany przez kilku dzierżawców, dlatego też powyższe informacje należy zweryfikować, ponieważ zostały dokonane nieuzgodnione zmiany w instalacji c.o., szczególnie w obrębie połączeń między piecem a instalacją.

 

7. Instalacja audio

 

• głośniki - w suficie podwieszanym zamontowano 6 profesjonalnych głośników (3 głośniki na każdy kanał) w celu równomiernego rozprowadzenia nawet cichego dźwięku na całe 40-to metrowe pomieszczenie,

 

• podłączenie - głośniki pogrupowane na dwa obwody (prawy i lewy kanał); przewody sprowadzone z sufitu w kanale, po ścianie sąsiadującej z pom. 02, przy lustrze

 

8. Instalacja podświetlenia ozdobnego diodami LED – 12V

 

• obwód LED RGB (wszystkie kolory) – podświetlenie obrazów,

 

• obwód LED RGB (wszystkie kolory) – podświetlenie pod stolikami,

 

• obwód LED RGB (wszystkie kolory) – oświetlenie na sufit,

 

• obwód kinkietów nas stolikami – LED białe,

 

• obwód opraw w suficie skierowanych na obrazy – LED białe.

 

Uwaga końcowa:

Obiekt w ciągu ostatnich kilku lat był używany przez kilku dzierżawców, niestety ostatni z nich zdemontował i zniszczył kaseton Menu, który był podwieszony do sufitu w zachodniej części pomieszczenia. W kasetonie tym były zasilacze, włączniki i sterowniki wszystkich powyższych obwodów białych LED i RGB (możliwość ustawienia dowolnego koloru podświetlenia). Jednak całość instalacji pozostała i wszystkie przewody są sprowadzone do jednego miejsca pod sufitem, co umożliwia ponowne ich podłączenie (wszystkie taśmy LED zasilane napięciem 12V DC).

Na ostatniej zakładce załączono archiwalne zdjęcie wnętrza, na którym widać efekt podświetleń RGB LED

 

9. Docieplenie budynku

 

• podłogi – we wszystkich pomieszczeniach izolacja termiczna – styropian 10cm,

 

• stropy – nad pomieszczeniami 08 do 14 docieplenie styropian 10cm,

 

• ściany – generalnie znaczna część budynku jest docieplona od zewnątrz styropianem o grubości min. 10cm, ponadto wszystkie pomieszczenia od 01 do 07 są dodatkowo ocieplone od wewnątrz watą mineralną (między ścianą budynku a ścianami wewnętrznymi z płyt gipsowo-kartonowych)

 • ściana wschodnia (pom. 03, 04) – docieplenie: wata od wewnątrz + styropian od zewnątrz,
 • ściana południowa (pom. 04, 05, 06, 07) – docieplenie: wata od wewnątrz + styropian od zewnątrz,
 • ściana zachodnia (pom. 07) – docieplenie: wata od wewnątrz + styropian od zewnątrz,
 • ściana południowa (pom. 03, 02, 01) – docieplenie: wata od wewnątrz,
 • ściana zachodnia (pom. 01) – docieplenie: wata od wewnątrz,
 • ściana północna (pom. 08, 09) – docieplenie: styropian od zewnątrz,
 • ściana zachodnia (pom. 09, 10, 12) – docieplenie: styropian od zewnątrz,
 • ściana północna (pom. 01) – docieplenie: wata od wewnątrz.

 

10. Linia telefoniczna

 

Aktywna, stacjonarna linia telefoniczna TP SA.